Świadomy Nauczyciel Języków

Wieloletnie obserwacje środowisk edukacyjnych w Polsce, nasunęły mi wiele wniosków, niekoniecznie pozytywnych. Widzę i słyszę o sytuacjach, które nigdy nie powinny się wydarzyć, którym można łatwo zapobiec – edukując. Będąc człowiekiem czynu, jedno ze swoich przemyśleń chcę od razu wprowadzić w życie, zadziałać i zrobić tę zmianę, która jest potrzebna, a nawet konieczna. Dziś, teraz!

Po wielu rozmowach z nauczycielami, zastanawiałam się: w jaki sposób postrzegamy naszych uczniów, tych małych i tych dorosłych? W jaki sposób postrzegamy siebie, nie tylko w roli nauczyciela, ale i w roli człowieka? Czy jest w tym jakiś rozdźwięk, różnica, nieswoje odczucie? Należy wiedzieć, że  zadawanie sobie takich pytań jest kluczowe, aby pracować z ludźmi oraz aby nauczać.

Odpowiedzi na te pytania natomiast, jeśli zostaną w ogóle zadane, mogą być dość złożone: mamy przeróżne wartości, przekonania, doświadczenie i cele. Jak to wszystko pogodzić? Jak dawać coś z siebie, pozostając przy tym sobą? Jak odczuwać radość z własnej pracy, mając jednocześnie pewność swoich kompetencji? I wiedząc, że druga osoba także dostaje to, czego od Ciebie oczekuje?

Świadomość (lub jej brak) podstawowych procesów, które mają miejsce w momencie edukowania (się), zarówno tych merytorycznych, związanych z pracą mózgu oraz całego ciała, jak i tych zewnętrznych, bez których nauka nie będzie szła lekko i z przyjemnością, może mocno zaważyć na odpowiedziach na powyższe pytania, a skutek może doprowadzić albo do frustracji, albo do zadowolenia z siebie.

Dobre nastawienie i precyzyjna metodologia, czyli nauczanie zgodne z pracą mózgu, z możliwościami, potrzebami, talentami, a nawet z uwarunkowaniami budowy ciała ucznia to podstawa sukcesu. Zdarza się, że niektórzy dwoją się i troją, przygotowują wspaniałe zajęcia, a uczeń… nadal nie wie co to za czas, słówko, konstrukcja… Dopasowanie, precyzyjne, dokładne dopasowanie do ucznia oraz gruntowna wiedza z zakresu wielorakich procesów zachodzących podczas uczenia się, to nie tylko klucz, ale konieczność. Oddziałujemy na drugiego człowieka i naszym obowiązkiem jest działać etycznie i w duchu zasad moralnych.

Zapraszam na Warsztaty Świadomego Nauczyciela. Na warsztatach, grupa doświadczonych i kompetentnych profesjonalistów, przybliży Państwu nowatorskie metody pracy z uczniem, oparte na najnowszych badaniach neuronauk, a także na wynikach wieloletnich obserwacji społeczności edukacyjnych na całym świecie. Mocno zaakcentowana zostanie także kwestia coachingowa – czyli najważniejsze informacje dotyczące człowieka i jego potrzeb – oraz lingwistyczna – jak mówić, co mówić, czego nie mówić. Nierzadko programuje się uczniów negatywnie, a także mocno demotywuje i prowadzi do niepotrzebnych sytuacji stresogennych, mając przy tym pełne przeświadczenie na temat swoich dobrych intencji.

Serdecznie zapraszam.

Joanna Kulig

Quantum Institute for Language Coaching