O Instytucie

Początkowo, ideą Instytutu Coachingu Językowego Quantum była pilna potrzeba nauczania języka angielskiego, który w Polsce był przez wiele lat niedostępny, przez co wiele osób, zwłaszcza tych z wyższym wykształceniem i na odpowiedzialnych stanowiskach, czuło spory dyskomfort. W październiku 2013, zaraz po moim powrocie z wieloletniego pobytu za granicą, jako nauczycielka z kilkunastoletnim doświadczeniem,  naturalną koleją rzeczy zabrałam się do pracy w edukacji.

W międzyczasie zajęłam się też na poważnie rozwojem osobistym, ukończyłam szkołę coachingu oraz wiele kursów, szkoleń i warsztatów z tego zakresu. I uczyłam, uczyłam… Coraz więcej zaczynało układać się w jedną, spójną całość. I ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, odkryłam, że sama, sucha wiedza z gramatyki, słownictwa, a nawet z doświadczeń z zagranicy okazywała się być nie aż tak istotna! Okazało się, że potrzeby moich uczniów wykraczały daleko ponad to; wielu z nich miało wiedzę, ale nie potrafiło jej wykorzystać. W sukurs przyszły moje kompetencje coachingowe, a także studia neurodydaktyczne i szybko poszerzająca się wiedza z zakresu funkcjonowania mózgu i umysłu (np. programowanie neurolingwistyczne).

Na szczęście, szybko zorientowałam się, że metody oferowane przez system edukacyjny w Polsce, a także podejście do ucznia, były dalece nieadekwatne do potrzeb i planowanych efektów. Trzeba było jednak działać szybko, zatem już w 2013 roku otworzyłam w Warszawie Quantum Institute, aby krzewić ideę Coachingu Językowego, jak nazwałam swoją metodę.

Konsekwencją moich rozległych zainteresowań okazało się być odkrycie kilku(set?) zasad, jakimi kieruje się mózg w wyborze reakcji na komunikat słowny. Czyli: mówimy jedno, a mózg i tak robi drugie. Dlaczego tak jest? Jakie są tego rezultaty? Czy można je zmienić? Zaczynając od końca – tak! Coaching Językowy jest najlepszym rozwiązaniem, aby zmienić zakorzenione w nas idee i frazy słowne, które często prowadzą nas na manowce (rezultaty), które są sukcesywnie torowane przez dyrektywny mózg, nauczony wielu niekorzystnych wzorców i nawyków dawno temu (dlatego!).

Miałam także ‚przyjemność’ posiedzenia na wielu placach zabaw. Słuchałam języka jaki niektórzy opiekunowie kierują do dzieci i jak je programują na nieudaną, zakompleksioną przyszłość, z dobrą intencją, oczywiście… I wtedy dopiero się zaczęło!

Serdecznie zapraszam!

Joanna Kulig
Dyrektor Quantum Institute